Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden:

Microsoft Word Versie

PDF Versie

Begrijpelijke versie van de Alg. voorwaarden

Artikel 1 – Kort

Om een lang verhaal kort te maken: wij zorgen ervoor dat u tevreden zult zijn over de aankoop van uw hoofdkussen.

Artikel 2 – Aangenaam kennis te maken

Wij zijn Elegant Woningtextiel uit Leiden.

Hoofdkussens.com / Elegant Woningtextiel
Langegracht 59
2312 NW Leiden
KvK nummer: 76937941
BTW nr. NL003148349B87
Email: info@hoofdkussens.com
Telefoon: 071 808 01 06 (werkdagen van 10:00 tot 17:00 uur)

Artikel 3 – Toepasselijkheid

– In de algemene voorwaarden staat waar wij aan moeten voldoen, en waar onze klant aan moet voldoen
– Wij voeren geen producten die van onze voorwaarden afwijken

Artikel 4 – Ons aanbod

Hoofdkussens. Inderdaad, wij zijn specialist.

Artikel 5 – De overeenkomst

– Iedere bestelling wordt middels een e-mail bevestigd
– Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling in behandeling genomen

Artikel 6 – Herroepingsrecht

U mag van uw aankoop binnen 14 dagen na ontvangst afzien. We sturen een nieuw product toe of u ontvangt het aankoopbedrag terug.

Artikel 7 – Verplichtingen tijdens bedenktijd

U heeft geen verplichtingen tijdens de bedenktijd.

Artikel 8 – Verzendkosten bij herroeping

De verzendkosten voor terugzending zijn voor rekening van de klant.

Artikel 9 – Herroeping

– U herroept de aankoop (binnen 14 dagen na ontvangst)
– We bevestigen de herroeping
– Wij sturen een vervangend product of betalen direct het aankoopbedrag terug na ontvangst van de retour

Artikel 10 – Prijsstelling

– Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw
– Verzending binnen Europa is gratis

Artikel 11 – Garantie

We houden ons uiteraard aan de wettelijke regels in zake garantie. We willen dat u altijd tevreden bent, daarom gaan wij verder dan in deze wettelijke regels beschreven staat.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

– Onze producten ontvangt u rechtstreeks van het atelier. We zijn dan ook van de levertijden van het atelier afhankelijk
– We houden u zo goed als mogelijk op de hoogte van de voortgang van uw bestelling
– Beschadiging of vermissing van uw bestelling tijdens het leverproces zijn uiteraard voor onze rekening

Artikel 13 – Betaling

Direct na ontvangst van uw betaling voeren wij de order door en gaat het atelier aan de slag.

Artikel 14 – Klachtenregeling

– Als u niet 100% tevreden bent, dan horen we dat graag!
– We reageren direct, maar uiterlijk binnen 1 werkdag.
– Het is ons gelukkig nog nooit gebeurd, maar als u ontevreden blijft dan kunt u uw ongenoegen uiten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie via: www.thuiswinkel.org.

Artikel 15 – Geschillen

U kunt binnen drie maanden uw ongenoegen voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (www.sgc.nl).

Artikel 16 – Branchegarantie

Als de geschillencommissie van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie besluit dat u een betaling tegoed heeft, staat deze organisatie er garant voor dat u die betaling krijgt. Dit geldt in ieder geval voor bedragen tot € 10.000,-.

Artikel 17 – Wijziging Algemene Voorwaarden

We passen de tekst van de Algemene Voorwaarden direct aan als deze veranderen. Dat kunt u op deze pagina zien. Uiteraard ☺

Artikel 18 – Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Elegant Woningtextiel

Langegracht 59

2312 NW Leiden

071 887 85 07


– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten ……………………………………….herroep/herroepen*

– Besteld op:

– Uw naam:

– Adres:

– Handtekening:


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Bel onsMa. - Vr. 08:30 - 16:00071 808 01 06